Allan Yn Y Fan

Allan Yn Y Fan is a multi-instrumental quintet as famed now for their “beautiful vocals” as for their “fiery instrumentals” –breathing new life into the traditional songs and music of Wales whilst also composing new tunes inspired by their homeland and international travels. “Inspirational” Max Boyce

Allan Yn Y Fan is one of Wales’ foremost traditional bands recording four albums for Steam Pie Records and touring internationally since their inception in 1996.

A multi-instrumental quintet – including accordion, flutes, fiddle, mandolin, bodhran, guitars, bass and bouzouki – the band also has, in Meriel Field, a lead vocalist of rare quality.

Allan Yn Y Fan has performed twice at Festival Interceltique Lorient, whilst other major festival appearances include Celtic Connections, Trowbridge Village Pump Festival and Llangollen International Eisteddfod.

In recent years the band has undertaken two major theatre tours of Wales – Home Ground in 2010 with harpist Delyth Jenkins and last year focussing just on their own music. In Autumn 2011 the band was the special guest of Max Boyce for 8 dates on his sold-out tour including The Courtyard Theatre Hereford, Huntingdon Hall Worcester and Swansea Grand Theatre.

In 2012 the band released its’ fourth album “Pwnco” and during April and May undertook a twelve date tour of England and Wales (supported by Arts Council of Wales) to promote that album as well as touring to the Czech Republic and Germany. Major festivals played in this year included Village Pump Folk Festival at Westbury and the highly renowned Bromyard Folk Festival.

Cym

Mae Allan Yn Y Fan yn bumawd aml-offerynnol a gaiff eu hadnabod gymaint yn awr am eu "lleisio hardd" ag am eu "hofferynnau tanllyd" - gan anadlu bywyd newydd i ganeuon a cherddoriaeth draddodiadol Cymru tra hefyd yn cyfansoddi tonau newydd a ysbrydolwyd gan eu mamwlad a'u teithiau rhyngwladol. "Mae Allan yn y Fan yn ysbrydoliaeth" Max Boyce.

Mae Allan Yn Y Fan yn un o brif fandiau traddodiadol Cymru sydd wedi recordio pedwar albwm i Steam Pie Records ac wedi teithio’n rhyngwladol ers ei sefydlu yn 1996

Yn bumawd aml-offerynnol - yn cynnwys acordion, ffliwtiau, ffidil, mandolin, bodhran, gitarau, bas a bouzoki - mae gan y band hefyd, yn Meriel Field, leisydd arweiniol wych.

Mae Allan Yn Y Fan wedi perfformio ddwywaith yng Ngŵyl Ryng-geltaidd Lorient ac mewn gwyliau pwysig eraill yn cynnwys Celtic Connections, Trowbridge Village Pump Festival ac Eisteddfod Gydwladol Llangollen.

Mewn blynyddoedd diweddar cynhaliodd y band ddwy daith bwysig o amgylch theatrau Cymru - Home Ground yn 2010 gyda'r delynores Delyth Jenkins a'r llynedd yn canolbwyntio ar eu cerddoriaeth eu hunain. Hydref diwethaf bu'r band yn westai arbennig i Max Boyce am 8 cyngerdd ar ei daith yn cynnwys The Courtyard Theatre Henffordd, Huntingdon Hall Caerwrangon a Theatr y Grand, Abertawe.

 

Bydd y band yn cyhoeddi ei bedwerydd albwm 'Pwnco' yn 2012 a byddant yn mynd ar daith deuddeg dyddiad o Loegr a Chymru yn ystod Ebrill a Mai (gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru) i hyrwyddo'r albwm hwnnw yn ogystal â theithio i'r Weriniaeth Siec a'r Almaen.

 

 

Artist url: 
http://www.allanynyfan.co.uk/